Προπονητής Αλόγων

Bart Cummings Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Bart Cummings Βιογραφία, Ζωή, Ενδιαφέροντα γεγονότα

Bart Cummings, 14 Νοεμβρίου, James Bartholomew “ Bart ” Ο Cummings ήταν ένας από τους καλύτερους εκπαιδευτές της Αυστραλίας, γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1927, ο Bart Cummings θεωρήθηκε ως αυστραλιανή πολιτιστική εικόνα και αυστραλιανός εθνικός θησαυρός....